ICT-Management

Waar kunnen de consultants van Wilmag u helpen als we praten over ICT-Management? Dit is een gefaseerd proces. In de eerste fase zal er met u gekeken worden naar wie de gebruikers c.q. klanten zijn en wat de behoefte is aan systemen om het primaire proces van uw bedrijf te ondersteunen. Vervolgens zal de huidige ICT omgeving van uw in kaart gebracht worden. Sluit deze aan op uw gebruikers/klanten en op de behoeften? Hierbij wordt zowel gekeken naar hoe u omgaat binnen een eventuele ontwikkelomgeving (ontwikkeling en implementaties) als binnen de productieomgeving (beheer en onderhoud).

In de tweede fase wordt met u gekeken naar wat u zelf in huis houdt en wat u uitbesteed. Hier hoort ook bij, last but not least, de kosten die hiermee gepaard gaan. Vaak zien we dat oude systemen aan elkaar "geknoopt" worden om kosten te besparen.... maar is dat wel zo kostenbesparend?

In de derde fase wordt er met u, en uw mensen, een blauwdruk gemaakt met tijdsplanning waarbinnen eventuele aanpassingen gedaan dienen te worden om uw ICT-omgeving zo efficiënt en effectief mogelijk te laten "draaien".

In een afrondende fase begeleidt onze ICT-Manager u naar de optimalisatie van uw ICT proces. Hierbij worden de mensen ook begeleidt en gecoacht om te functioneren binnen de nieuwe werkomgeving.

Zakelijk avontuur op het water?

Een avontuurlijk locatie voor uw vergaderingen, training-, brainstorm- en teambuildsessies. Vaar dan eens mee met Twinga.

Een zakelijk avontuur op het water? Vaarmee met Twinga!

Meevaren met Twinga