Practices

Wilmag is in de loop van de jaren succesvol ingeschakeld door grote en kleine bedrijven, profit en non-profit bedrijven, zakelijke dienstverlening en productiebedrijven en vele anderen. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsbemiddelaars, arbodiensten, handelsondernemingen, telecombedrijven, farmaceutische bedrijven en gemeenten.

Practices:

Callcenters

Werken met of in een callcenter, daar zijn de meningen over verdeeld. Vraagstukken die wij veel bij bedrijven tegenkwamen zijn het wel/niet uitbesteden van een callcenter als het niet de core-business van het bedrijf is. En als u het dan inhouse houdt, wat voor soort mensen heeft u dan nodig? Aan welke voorwaarden moeten deze mensen voldoen en werken zij klant en prestatiegericht? Ook leiding geven aan een callcenter is een specifieke tak van sport. Wij brachten met onze opdrachtgevers de mensen, doelen en werkwijzen in kaart en ondersteunden bij het bereiken van een optimale werkwijze.

Back Office, ICT en Shared Service Center

Wat voor callcenters geldt, geldt zeker ook voor backoffice afdelingen. Deze zijn ondersteunend aan afdelingen die zich bezig houden met de core-business van een bedrijf. Denk aan diverse financiële afdelingen maar zeker ook aan ICT.
Vraagstuk dat wij meerdere malen tegenkwamen is of deze afdelingen wel efficiënt ingericht waren? Werkten deze afdelingen op een goede, prestatie, kostenbewuste manier samen? Of waren er meedere bedrijven die allemaal een eigen backoffice hebben en moesten deze op een kostenbewuste manier geïntegreerd worden tot een geheel?
Wij begeleidden onze opdrachtgevers met het hele traject, van opzet tot uitvoering, van mens tot proces.

Kostenreductie

In veel bedrijven ligt de aandacht op maximale commerciële doelstellingen behalen met minimale kosten. Dit zijn twee doelstellingen binnen een bedrijf die samen kunnen gaan maar moeten wel heel goed gemanaged worden. Beide tegelijk aanpakken kan, de vraag is alleen, is dat realistisch en zo ja hoe dan? Vergeten wordt vaak dat investeringen soms nodig zijn om commercie te verhogen. Dat staat dan weer haaks op het kostenaspect. Kortom, het moge duidelijk zijn dat de een niet zonder de ander kan! Wij hielpen meerdere malen onze opdrachtgevers hier duidelijke inzage in te krijgen en acties te ondernemen om deze relatie in een goed evenwicht te brengen.

KPI's

Bij meerdere opdrachtgevers hebben wij trajecten begeleidt vanaf het vertalen van de bedrijfsdoelsetllingen naar kpi's, de doorvertaling naar de verschillende afdelingen tot implementatie van werkwijzen en coaching van de medewerkers.

Management Trainingen

Managen is een vak apart, dat wordt wel eens onderschat. Het is niet zomaar een goede werknemer naar voren schuiven omdat deze al zo lang bij de organisatie zit of omdat deze zo goed is in het werk.

Om goed in kaart te brengen wat nou een goede manager is, binnen een specifiek (vak)gebied en bedrijf en waar deze manager dan aan moet voldoen, zijn wij samen met onze opdrachtgevers en (potentiële) managers een traject in gegaan.

Dit gaf onze opdrachtgever en (potentiële) managers inzicht in alle rollen die van hen verwacht werden als manager; niet alleen in de business waarin zij werkten en wat van hen op dit gebied verwacht werd, maar ook het aansturen, coachen, motiveren van medewerkers. "Last but not least", gaf dit traject inzicht in zichzelf; hun kwaliteiten, valkuilen en hoe hiermee het beste om te gaan in de verschillende rollen.

Sales/acquisitie trainingen

"Sales", "acquisitie", "verkopen", allemaal termen voor hetzelfde, namelijk een product of dienst aan een ander aanbieden in ruil voor betaling. De ene keer bij iemand die niet bekend is, de andere keer bij bestaande contacten.

Wat wij gemerkt hebben binnen bedrijven is dat "verkopen" vaak een vies woord blijft; medewerkers vinden het spannend of eng om iemand te benaderen en voelen dat ze een ander iets "aansmeren". Dit, terwijl verkopen, in onze optiek, niets meer of minder is dan geloven in jezelf/je bedrijf/product/dienst, luisteren naar de behoefte van de ander en adviseren van voordelen voor de ander waarom jouw product/dienst aansluit bij de vraag van de ander. Ook het leren omgaan met weerstanden, obstakels of bezwaren hoort bij het verkoopgesprek en dit komt weer terug op goed luisteren en communicatie.

Met deze insteek hebben wij voor onze opdrachtgevers verschillende trainingen verzorgd, op een praktische interactieve manier. Ook liepen wij "on the job" mee om het geleerde gelijk in de praktijk te brengen.

Individuele coachingen

Deze coachingen hadden allemaal een individueel karakter, afhankelijk van de vraag van onze opdrachtgever en zijn/haar medewerker; voorbeelden van individuele coachingsonderwerpen die wij begeleid hebben zijn assertiviteit, communicatie, timemanagement en persoonlijke effectivteit, met als doel een beter resultaat door betere individuele prestatie.

Daarnaast hebben wij ook ervaring met het begeleiden van ondernemingsraden, ook bij hen speelt communicatie een grote rol. Naast de wetgeving en rechten/plichten op dit gebied, heb je vooral te maken met tactisch/strategisch communiceren, zowel vanuit de bestuurder als vanuit de OR zelf. 

Teambuilding

Een team bestaat uit medewerkers en een manager. Door goed samenwerken worden doelstellingen of gestelde targets behaald. Bij onze opdrachtgevers hebben wij teambuildingsdagen op maat verzorgd met diverse doelstellingen. Denk aan bijvoorbeeld:

  • samenvoeging van 2 teams tot 1
  • betere samenwerking en communicatie
  • conflictoplossing
  • inzicht in teamrollen en kwaliteiten

Meer weten?

Neem dan contact met ons, vul het online formulier in of bel ons.

Zakelijk avontuur op het water?

Een avontuurlijk locatie voor uw vergaderingen, training-, brainstorm- en teambuildsessies. Vaar dan eens mee met Twinga.

Een zakelijk avontuur op het water? Vaarmee met Twinga!

Meevaren met Twinga